شنبه -پنجشنبه ۰۲۱-۸۸۰۵۱۲۴۸-۹

CL Detectors

 

کاتدولومینسانس (CL) انتشار فوتون ها با طول موج مشخص در طیف مرئی است که به علت اثر متقابل بین پرتو الکترون و نمونه ایجاد می شود. CL یک روش تجزیه و تحلیل قدرتمند ساختاری و ترکیب برای مواد است که می تواند اطلاعات ارزشمندی را که نمی توان از طریق SE، BSE یا EDX به دست آورد، نشان می دهد. چنین اطلاعاتی شامل ترکیب زونال (Zonal)، ساختار شبکه، کشش های وارده یا آسیب به ساختار ماده است. تصویرهای تهیه شده CL توسط SEM در مقایسه با میکروسکوپهای نوری CL از رزولوشن بهتر و بالاتری برخوردار است.

با توجه به حساسیت فوق العاده آشکارسازهای TESCAN CL رسیدن به نسبت سیگنال به نویز بالا حتی در ولتاژ شتاب کم نیز امکان پذیر شده است، که باعث می شود تصویربرداری دقیق و با کوچکترین جزئیات از ساختار نمونه امکان پذیر شود. علاوه بر این، دریافت فتون ها در محدوده بررسی (FOV) به صورت یکنواخت صورت میگیرد.

همه آشکارسازهای TESCAN CL به طور کامل در نرم افزار کنترل میکروسکوپ تعریف شده و قابل دسترسی هستند. همچنین قابلیت جابه جایی دتکتور زمانی که از آن استفاده نمیشود وجود دارد

آشکارسازهای پانکروماتیک CL:

TESCAN دو نوع آشکارسازهای پانکروماتیک با طیف گسترده ای از امواج قابل تشخیص ایجاد کرده است:

350 نانومتر - 650 نانومتر برای تشخیص نور مرئی و نزدیک به ماوراء بنفش. این نسخه می تواند به صورت مستقل باشد یا به صورت متغیر CL / BSE detector.

185 نانومتر - 850 نانومتر برای تشخیص UV، نور مرئی و IR.

 

آشکارساز CL رنگین کمانی (Rainbow CL):

آشکارساز رنگین کمانی CL تصویر تصویربرداری به صورت همزمان و زنده در محدوده طیفی 350-850 نانومتر را ممکن می سازد. فوتون های CL به طور همزمان با توجه به ترکیب به رنگ های قرمز، سبز و آبی تقسیم می شوند و به صورت الکترونیکی به یک تصویر رنگی زنده از منطقه اسکن تبدیل می شوند.