شنبه -پنجشنبه ۰۲۱-۸۸۰۵۱۲۴۸-۹

دوره های تخصصی

 

بدینوسیله به استحضار آن مقام محترم می‌رساند، شرکت آریا الکترون اپتیک با هدف گسترش تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و کنترل کیفی جهت ارتقای سطح دانش علمی کشور و ارتقای روند رو به رشد کیفیت تولید در صنعت، تأسیس گردیده است.

در راستای این اهداف، شرکت آریا الکترون اپتیک ­با بکارگیری متخصصین با تجربه ودوره دیده در بسیاری از کمپانی های اروپایی وهمچنین تاسیس آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی تمایل به برگزاری کلاسهای آموزشی به گروه های مختلف نانویی کشور مشخصا" دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور را دارد.

این کار گاه های آموزشی SEM توسط متخصصین کمپانی TESCAN (Application Specialists) در محل این شرکت برگزار میشود. کارگاه های میکروسکوپ الکترونی در دو بخش تئوری و عملی برگزار خواهد شد و همچنین آموزش­های نمونه سازی برای نمونه­ های خاص از جمله نمونه ­های زیستی توسط متخصصین فوق ­الذکر ارائه می­گردد. به شرکت­ کنندگاندر پایان این دوره گواهی­نامه ارائه می­گردد.