شنبه -پنجشنبه ۰۲۱-۸۸۰۵۱۲۴۸-۹

تخفیف آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی FE-SEM

 

جهت رفاه حال دانشجویان و اساتیدو محققان و همچنین افزایش سرعت ارائه خدمات میکروسکوپ الکترونی آریا الکترون اپتیک برای مدت محدود کلیه خدمات غیر حضوری میکروسکوپ الکترونی (FE-SEM) را با 25٪ تخفیف ارائه می شود. خدمات میکروسکوپ الکترونی این آزمایشگاه شامل تصویر FESEM و SEM، آنالیزMap ، EDS و Line میشود. استفاده از خدمات آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی به صورت غیرحضوری نیازمند به تعیین وقت قبلی نیست.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با نحوه ارسال نمونه میتوانید در ساعات کاری با شرکت تماس بگیرید.

شرکت آریا الکترون اپتیک برای ارائه هر گونه راهنمایی و مشاوره آماده است.

لطفاً جهت تسریع و راحتی کار فرم زیر را دریافت و پس از تکمیل اطلاعات مربوط به آنالیز به همراه نمونه ارسال کنید.