شنبه -پنجشنبه ۰۲۱-۸۸۰۵۱۲۴۸-۹

تخفیف آزمایشگاه کوانتومتری و XRF

 

شرکت آریا الکترون اپتیک در نظر دارد به مناسب آغاز به کار آزمایشگاه آنالیز خود به مدت محدود خدمات آنالیز کوانتومتری و XRF خود را با تخفیف ویژه به کلیه ی دانشجویان و پژوهشگران ارائه دهد.

از این رو تعرفه های آنالیز در این مدت به شرح زیر است:

آنالیز کوانتومتری کلیه نمونه های آهنی -  -  -  -  -  -   -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

آنالیز کوانتومتری کلیه نمونه های غیرآهنی -  -  -  -  -  -   -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

آنالیز XRFبا  -  -  -  -  -  -   -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -   -   

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با خدمات آزمایشگاهی شرکت اینجا را کلیک کنید.