شنبه -پنجشنبه ۰۲۱-۸۸۰۵۱۲۴۸-۹

تخفیف آزمایشگاه پراش اشعه ایکس XRD

انجام آزمون برای اساتید محترم و دانشجویان با تخفیف انجام می پذیرد و همچنین امکان استفاده از گرنت هم میسر است 

و همچنین امکان همکاری و ارائه خدمات آزمایشگاهی به شرکت های معدنی و صنعت با تخفیفات ویژه و ارسال سریع نتایج آزمون در کمترین زمان ممکن صورت خواهد پذیرفت

 

این دستگاه به لطف موتورهای گشتاور مستقیم آن، عملکرد بالایی در بسیاری از زمینه های تحلیلی مانند آنالیز فازی و تعیین خواص ساختاری مواد چه به صورت بالک و چه به صورت لایه نازک و پوشش سطحی را دارد.

بدون هیچ محدودیتی، دستگاه XRD Explorer امکان آنالیز در تمامی رنج ها و خواسته ها از جمله، تعیین درصد فازی ترکیبات، تعیین میکروساختار، تعیین تنش باقیمانه و تعیین جهت گیری ترجیهی در مواد پودری، بالکی و حتی مواد لایه نازک و پوشش های سطحی را دارد. 

 

چه اندازه گیری هایی با این دستگاه ممکن است؟

شناسایی فازهای معمولی کریستالی و تعیین مقدار آن­ ها

اندازه کریستالیت و محاسبه ابعاد شبکه کریستالی و کرنش شبکه

شناسایی مواد پلیمورف و تجزیه و تحلیل ساختار کریستالی

محاسبه مقدار تنش و یا آستنیت باقیمانده

نظارت تغییرات فازی، بافت و جهت گیری های ترجیحی