شنبه -پنجشنبه ۰۲۱-۸۸۰۵۱۲۴۸-۹

طرح های تخفیف شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد با اعطای اعتبارات مختلف از کلیه اعضای هیئت علمی، دانشجویان دکترا، پسا دکترا، تحصیلات تکمیلی، شرکت های دانش بنیان و سایر محققین و پژوهشگران حمایت نماید. در این راستا طبق اطلاعات زیر تخفیف های ویژه ای برای گروه های مختلف در نظر گرفته شده است که برای کسب اطلاعات بیشتر و بهره مندی از این شرایط میتوانید به سایت شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی مراجعه نمایید.