شنبه -پنجشنبه ۰۲۱-۸۸۰۵۱۲۴۸-۹

راهبردهای ما

شرکت آریا الکترون اپتیک با بیش از 25 سال سابقه کار مداوم در زمینه فروش و خدمات پس از فروش سیستم های آزمایشگاهی و تحقیقاتی از قبیل میکروسکوپ های الکترونی (SEM) و دستگاه های اشعه ایکس (XRF ،XRD و Radiography) و دستگاه های کوانتومتر  آماده ارائه مشاوره تخصصی در خرید دستگاه های مذکور به مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی می باشد. همچنین آزمایشگاه شرکت آریا الکترون اپتیک در حوزه خدمات آزمایشگاهی آماده ارائه خدمات میکروسکوپ الکترونی از نوع گسیل میدانی (Fe-SEM)، آنالیز کوانتومتری و آنالیز XRF می باشد.