شنبه -پنجشنبه ۰۲۱-۸۸۰۵۱۲۴۸-۹

Peltier Cooling and Heating Stage

 

نگهدارنده Peltier اجازه می دهد تا بتوانیم درجه حرارت نمونه را با قرار دادن آن بر روی آن تا دمای مورد نظر بدون ایجاد اشکال در ساختار تغییر داد.

دمای نگهدارنده با ایجاد یک گرادیان درجه حرارت بین دو صفحه دی الکتریک که توسط نیمه هادی جدا شده اند تغییر میکند. . ولتاژ بین دو الکترود متصل به نیمه هادی اعمال می شود و به این ترتیب گرادیان دمایی ایجاد می شود. این پدیده به عنوان اثر Peltier شناخته می شود. با تغییر جهت جریان میتوان جهت گرادیان دمایی را تغییر داد. این روش یک راه عالی برای گرم و یا سرد کردن نمونه ها است (در مقیاس کوچک). نگهدارنده های شاشمل Peltier به حفظ ساختار ظریف نمونه با کنترل تبخیر آب موجود در آن ها کمک می کند. به عنوان مثال، هنگامی که فشار محفظه به 100 پاسکا میرسد، دمای نمونه باید کمتر از 20- درجه سانتیگراد باشد تا از تبخیر آب درون ساختار آن جلوگیری شود.

نگهدارنده ی Peltier را می توان با سیستم ورود بخار آب ترکیب کرد تا برای تصویربرداری نمونه های مرطوب در شرایط خلاء کم استفاده شود. نگهدارنده ی Peltier برای کار در شرایط خلاء بالا نیز مناسب است. این نگهدارنده می تواند یک نمونه را تا دمای C ̊ 50- با نرخ 30 درجه سانتیگراد در دقیقه خنک کند.

نگهدارنده Peltier را می توان در هر تمامی میکروسکوپ های SEM یا FIB-SEM کمپانی TESCAN نصب کرد (به جز VEGA SB / SB Easy Probe).

 

ویژگی های کلیدی:

رنج دمایی: بین 50 – تا 70 + درجه سانتی گرد

دقت : 0.5± درجه سانتی گراد

پایداری دمایی: 0.2± درجه سانتی گراد

حداکثر نرخ سرمایش: 30 درجه در دقیقه

تنظیم فرآیند سرمایش و گرمایش به صورت اتوماتیک و توسط نرم افزارهای میکروسکوپ

قطر نگهدارنده های نمونه: 12.5 میلیمتر