شنبه -پنجشنبه ۰۲۱-۸۸۰۵۱۲۴۸-۹

Triglav

 

ستون های جدید میکروسکوپ های TESCAN امکان تصویربرداری در بالاترین وضوح تصویر را ممکن میسازد. عدسی شیئی تک قطبی یک میدان مغناطیسی اطراف نمونه ایجاد کرده که به طرز چشمگیری موجب کاهش عدم انطباق کانونی عدسی ها (آستیگماتیزم) و اختلال های نوری می شود. در نتیجه ی این موضوع و عدم تداخل پرتویی در ستون اثر Boersch کاهش یافته و پرتوی الکترونی برای دست یابی به رزولوشن بالاتر بهینه میشود. به همین سبب ثبت جزئیات بیشتری از سطح نمونه ها (تصاویری با تمامی جزئیات) امکان پذیر است.

مزایای کلیدی:

- استفاده از لنزهای سه گانه: که با به کارگیری ترکیبی سودمند از سه لنز شیئی چند حالت تصویربرداری را ممکن میسازند.

- ترکیب منحصر به فرد از لنز رزولوشن بالا Ultra-high resolustion و حالت عدم تداخل که وضوح تصویری فوق العاده ای ایجاد میکند.

- TriSE: سه آشکارساز SE برای نمایش کامل جزئیات سطح.

- TriBE: سه آشکارساز BSE برای الکترون های بازگشتی با زوایای مختلف و ارائه کنتراست ترکیبی.

EquiPower: ایجاد پایداری بالا در ستون برای کاربردهای زمان بر مانند توموگرافی (پرتونگاری مقطعی FIB-Tomograghy)

 

رزولوشن

آشکارساز

0.7 nm at 15KeV

In-Beam SE

1.0 nm at 1KeV

SE (BDM)

0.7 nm at 30KeV

STEM