شنبه -پنجشنبه ۰۲۱-۸۸۰۵۱۲۴۸-۹

آنالیز XRF

 

آزمایشگاه آریا الکترون اپتیک با استفاده از جدیدترین دستگاه های کمپانی های به نام دنیا و با استفاده از کادر مجرب و آموزش دیده آماده دریافت نمونه های XRF شما است. 

در آنالیز با XRF اشعه های فلورسنت که توسط نمونه منتشر می شوند، به یک آشکارساز حالت جامد هدایت می شوند که یک توزیع "پیوسته" از پالس ها را تولید می کند که ولتاژ آنها متناسب با انرژی های فوتون است. این سیگنال توسط یک تحلیلگر چند کاناله (MCA) پردازش می شود که یک طیف دیجیتالی را تولید می کند که می تواند پردازش شود تا داده های تحلیلی را ایجاد کند.

این آزمون بدون وجود محدودیت در جنس ماده با بالاترین سرعت و بیشترین دقت میتواند آنالیزی کمی و کیفی ارائه دهد. 

همچنین این آزمایشگاه با در اختیار داشتن دستگاه XRF پورتابل قادر به ارائه خدمات آنالیزی در رابطه با نمونه های حجیم و صنعتی بدون نیاز به نمونه سازی اولیه در محل مورد نظر شما است.

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال نمونه های خود با شرکت تماس بگیرید.